ANBI
De Machinerie heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).
Rsin: 8611 52 335

Bestuur
Voorzitter: Mechtild van den Hombergh
Bestuursleden: Marco van Vulpen, Femke Rotteveel

Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden eventueel vergoed. De stichting is nu nog in opbouw en heeft ook nog geen medewerkers in dienst. Voor noodzakelijke werkzaamheden worden ‘op factuurbasis’ ZZP-ers of medewerkers van andere organisaties ingehuurd.

Bekijk hier het beleidsplan, jaarrekening 2020 en jaarrekening 2021.

KvK inschrijving
77804716

Foto: Annika Hagen